/media/images/body_bg1.jpg
/media/images/body_bg2.jpg
/media/images/body_bg3.jpg
/media/images/body_bg4.jpg
/media/images/body_bg5.jpg
/media/images/body_bg6.jpg
/media/images/body_bg7.jpg
/media/images/body_bg8.jpg
高级搜索
当前位置:网站首页 > 政民互动 > 信件详情
来信人:袁**|处理情况: [[已回复]]
领导您好,2017年被评为优秀士官,请问县有奖励吗?谢谢

回复

据了解,2018年3月以后受奖的现役军人,县退役军人事务局给予一次性奖励。

回复时间:2019-03-12 09:18:12 回复人: 网站管理员